Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304483
Title De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oud-Vossemeer; resultaten van een bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
Author(s) Leenders, W.H.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 443) - 116 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Het ruilverkavelingsgebied Oud-Vossemeer bestaat uit veengronden en mariene zand- en kleigronden. Binnen de kleigronden komen plaatgronden, schorgronden, kreekruggronden, overgangsgronden, poelkleigronden, poelveengronden en kreekbeddinggronden voor. De vijf grondwaterklassen geven bij benadering de diepte en fluctuatie van het grondwater weer. Van alle kaarteenheden die op de bodem- en grondwaterklassenkaart, schaal 1 : 10 000, zijn onderscheiden, is een representatief profiel beschreven. Samen vormen deze profielen de reeks van standaardprofielen, in totaal 63 stuks. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden om de ruilwaarde van de gronden vast te stellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.