Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306524
Title Waterdragers
Author(s) Kwakernaak, C.; During, R.; Peerboom, J.M.P.M.; Engen, H.C. van
Source Den Haag [etc.] : Ministerie van VROM [etc.] - 64
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) ontwikkeling - natuurlijke hulpbronnen - nederland - ruimtelijke ordening - planning - beleid - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - duurzaamheid (sustainability) - waterbeheer - watervoorraden - hydrologie - development - natural resources - netherlands - physical planning - policy - protection - rehabilitation - resource utilization - sustainability - water management - water resources - hydrology
Categories Water Management (General) / Physical Planning (General)
Abstract In het waterbeheer en de ruimtelijke ordening wordt steeds meer gebruik gemaakt van de watersysteembenadering. Dit rapport behandelt in vier essays de aspecten die bijdragen aan een goede afstemming en communicatie tussen deze beleidsvelden. Het betreft het omgaan met definities, het proces van planvorming naar uitvoering, het gebruik van modellen, en ontwerp als instrumenten voor planvorming. Geconcludeerd wordt dat maatwerk, draagvlak en visualisatie sleutelbegrippen zijn voor een succesvolle integratie van waterbeheer en ruimtelijke ordening.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.