Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306545
Title Een nieuwe steekproefstrategie voor de inventarisatie van de fosfaattoestand van percelen; voorspelling van nauwkeurigheid en kosten
Author(s) Brus, D.J.; Spätjens, L.E.E.M.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 516.1) - 49 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Om in aanmerking te komen voor reparatienormen moet het gemiddelde fosfaatgehalte van percelen geschat worden. De standaardafwijking van de steekproeffout is voorspeld met `gewone' en relatieve variogrammen. Het perceel wordt gestratificeerd in even grote en compacte deelgebieden. Er wordt 1 steek per stratum genomen; de steken worden gemengd. Door de stratificatie wordt de nauwkeurigheid 1,5 tot 2,5 keer zo groot. Het aandeel van de laboratoriumfout in de totale fout is aanzienlijk: bij 40 steken eneen enkelvoudige bepaling 50 tot 85% van de totale variantie, bij bepaling in duplo 30 tot 70%. Digitalisering en stratificatie kost 20 (1 ha) tot 100 gulden (10 ha), bemonstering en laboratoriumwerk 70 (1 ha, 5 steken) tot 130 gulden (10 ha, 50 steken)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.