Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306555
Title Landschapsecologische kartering van Nederland: oppervlaktewater; toelichting bij het databestand OPPWATER van het LKN-project
Author(s) Querner, E.P.; Looise, B.J.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 339) - 77 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Het oppervlaktewaterbestand van de Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN) is opgesteld om samenhangende ecologisch relevante informatie te onderscheiden voor milieu- en landschapsplanning. Voor zulke vraagstukken zijn gegevens over het oppervlaktewater vaak een verklarende factor. Het bestand OPPWATER is grotendeels gebaseerd op gegevens uit het Waterstaatkundig Informatiesysteem (WIS) van de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat. Het bestand bevat gegevens over het oppervlaktewater die betrekking hebben op de afwatering of watervoorziening in Nederland. Bij landschapsecologische vragen over oppervlaktewater gaat het om aspecten van kwantiteit en kwaliteit. Met de beschikbare gegevens is het mogelijk met deze aspecten rekening te houden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.