Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306573
Title ..ende men sal van een erve ende goedt niet meer dan een trop schaepe holden..; historische begrazing van gemeenschappelijke weidegronden in Gelderland en Overijssel
Author(s) Dirkx, G.H.P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 499) - 125 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract De langetermijneffecten van begrazing in het natuurbeheer kunnen moeilijk worden voorspeld uit lopende begrazingsexperimenten, omdat die nog te kort duren. Daarom is onderzocht of de historische ecologie hier uitkomst biedt. Het onderzoek richtte zichop de archieven van marken in Gelderland en Overijssel. Deze markearchieven bleken waardevolle informatie te bevatten over de begrazing van bos en veld en over de veranderingen in de begroeiing die dat veroorzaakte. Van de begrazingsdruk kon een globale indicatie gegeven worden. Om meer zicht te krijgen in de begrazingsdruk en eventuele veranderingen daarin is onderzoek aan andere bronnen nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.