Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306575
Title Aardkundige waarden in Nederland; signalering van kenmerkende en zeldzame gebieden voor een nationale beleidskaart
Author(s) Maas, G.J.; Wolfert, H.P.
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum - 88
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) natuurbescherming - geomorfologie - overheidsbeleid - monumenten - historische plaatsen - bescherming - nederland - natuur - nature conservation - geomorphology - government policy - monuments - historic sites - protection - netherlands - nature
Categories Geomorphology
Abstract Met het gegevensbestand GEOMORF van de Landschapsecologische Kartering van Nederland is een nieuw, kwantitatief onderbouwd overzicht samengesteld van de aard en ligging van aardkundige waarden in Nederland. De waarden zijn geselecteerd op geogenetische kenmerkendheid en zeldzaamheid. Morfo-elementen die kenmerkend en/of zeldzaam zijn voor de diverse morfopatronen zijn in een overzicht opgenomen, waarbij hun relatieve waarde is aangegeven. De ligging van kenmerkende gebieden en zeldzame morfo-elementen is aangegeven op een signaleringskaart op rasterbasis (1 kmr). De resultaten zijn bruikbaar voor het specifieke en het generieke landschapsbeleid. De kaart zal gebruikt worden voor het samenstellen van een nationale beleidskaart aardkundige waarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.