Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306611
Title Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Bergambacht
Author(s) Drent, J.; Hendriks, R.F.A.; Kolk, J.W.H. van der; Groen, R.D.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)3. - ISSN 0166-8439 - p. 70 - 90.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) modellen - stikstof - fosfor - onderzoek - waterbeheer - waterkwaliteit - zuid-holland - krimpenerwaard - models - nitrogen - phosphorus - research - water management - water quality
Categories Hydrology
Abstract De effectiviteit van maatregelen om de waterkwaliteit in het peilgebied Bergambacht te verbeteren is onderzocht met simulatiemodellen. Combinaties van peilbeheer en bemestingsregime geven geringe verschillen in de uit- en afspoeling van nutriënten. Kroos verwijderen, baggeren en verbeteren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties - en combinaties daarvan - verlagen de gemiddelde nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater in het zomerhalfjaar aanzienlijk. Baggeren alleen verlaagt de stikstofconcentratie niet. De kansen om de grenswaarden te bereiken zijn in het kleigebied in het zuiden groter dan in het veengebied en de natuurgebieden in het noorden. Het ontwikkelde modelinstrumentarium kan ook in andere veenweidepolders worden toegepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.