Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306633
Title Ruimtelijk analysekader landbouw-milieu; de mestproblematiek; beleidssamenvatting
Author(s) Os, J. van; Nij Bijvank, R.A.F.; Roos, J.; Eck, W. van
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 434.1) - 33 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Per koersgebied zijn de mestproductie en plaatsingsruimte berekend voor de jaren 1987, 1994 en 2005 met behulp van de CBS-landbouwtelling en wettelijke mestproductiegegevens. Tussen 1987 en 1994 is de mestproductie van rundvee en varkens licht gedaald. Door afname van de plaatsingsnormen zijn de overschotten aanzienlijk toegenomen. Bij plaatsingsnormen voor 2005 ontstaat bij de huidige veestapelomvang een mestoverschot op nationaal niveau van 13-25% van de totale productie. Realisatie van de ecologische hoofdstructuur vermindert de plaatsingsruimte met 10%. Als de ontwikkelingen zich lineair voortzetten, is een aanzienlijke ombuiging nodig om in 2005 het gewenste eindbeeld voor de mestproblematiek te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.