Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306646
Title De verdamping van natuurterreinen
Author(s) Spieksma, J.F.M.; Dolman, A.J.; Schouwenaars, J.M.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 3 (1997)1. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 16.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1997
Keyword(s) hydrologie - evapotranspiratie - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - bodemwaterbalans - modellen - analogen - Nederland - hydrology - evapotranspiration - nature conservation - policy - management - soil water balance - models - analogues - Netherlands
Categories Hydrology
Abstract In opdracht van het NOV (Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging) is door de vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen en het DLO-Staring Centrum een onderzoek naar de verdamping van natuurterreinen uitgevoerd. In deze studie is de bestaande kennis ten aanzien van de verdamping van natuurterreinen verzameld en zijn de belangrijkste knelpunten gesignaleerd. Bij deze knelpunten moet in de eerste plaats worden gedacht aan de heterogene struktuur van natuurterreinen met een afwisseling van open terrein en struweel of bos. In zulke gebieden wordt de verdamping met name bepaald door de aërodynamische ruwheid (windwerking). Hierdoor is een aanpak met behulp van gewasfaktoren en een louter op stralinggebaseerde referentie-verdamping niet zonder meer mogelijk. Een hiermee samenhangend probleem is het feit dat bij referentie-verdamping geen interceptie onderscheiden wordt. Een tweede belangrijk aspekt van de verdamping van natuurterreinen is de accumulatie van organisch materiaal waardoor de verdamping gaat aflangen van het neerslagpatroon in de tijd. Door middel van een modelstudie met gegevens uit de Engbertsdijksvenen zijn beide effekten nader onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.