Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306682
Title Uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden naar waterlopen; simulatie met het model PESTLA 3.0
Author(s) Veen, J.R. van de; Berg, F. van den; Pellikaan-van Harten, H.A.J.; Leistra, M.; Boesten, J.J.T.I.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 481.2) - 95 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden is onderzocht. Met een standaardmodel is berekend of de gemeten uitspoelingsconcentraties in het drainagewater kunnen worden verklaard. De berekende concentraties waren lager dan de gemeten concentraties in het drainagewater, omdat geen rekening werd gehouden met preferente waterstroming bij het transport van de middelen. De invloed van een aantal factoren op de berekende uitspoeling is nagegaan. Verlaging van de watergiften in kassen vermindert de uitspoeling aanzienlijk. Een gelijkmatige watergift en een homogene bodemstructuur maakt uniforme waterstroming in de kasgrond mogelijk. Voordat het niveau van uitspoelen kan worden voorspeld moeten eerst modellen worden ontwikkeld en getoetst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.