Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306726
Title Waterdialoog voor het landelijk gebied; een verkenning van de ruimtelijke relaties tussen groene functies via water
Author(s) Windt, N.P. van der; Kwakernaak, C.; Gaast, J.W.J. van der; Nij Bijvank, R.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 524) - 75 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Het onderzoek signaleert potentiële knelpunten tussen gebieden met intensieve agrarische productiesectoren en gebieden met een natuurfunctie als gevolg van invloeden via water. Wanneer de watersysteembenadering zou worden toegepast voor de ruimtelijkeplanning van functies in het landelijk gebied zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Het gaat daarbij onder meer om verplaatsing van bedrijven, omschakeling op andere teelten of aangepast agrarisch beheer. Het rapport geeft per knelpunt een aantal alternatieven en de daaraan verbonden kosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.