Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306799
Title Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West; uitgebreide versie
Author(s) Aarnink, W.H.B.; Hamaker, P.; Peerboom, J.M.P.M.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 435.1) - 149 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Onderzocht is of de interne verzilting door zoute kwel afdoende bestreden kan worden met minder inlaat van gebiedsvreemd water en doorspoeling van het oppervlaktewatersysteem. Het betrof enerzijds veldonderzoek naar de water-, chloride- en nutriëntenhuishouding en anderzijds modelberekeningen naar de gevolgen van verminderen van de waterinlaat. Door het inlaten van water en het doorspoelen af te stemmen op de chlorideconcentraties volgens de functietoekenning volgens het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid kan een beperking van de inlaat met 40 bereikt worden. De eutrofie van het oppervlaktewater neemt daarbij toe en de glastuinbouw ondervindt nadelige gevolgen in de vorm van directe zoutschade en/of hogere productiekosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.