Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306809
Title Gedrag van zware metalen en nutriënten bij natuurontwikkeling in het Beerze-Reusel stroomgebied: een probleemverkenning
Author(s) Meulen-Smidt, G.R.B. ter; Traas, T.P.; Kros, J.; Bril, J.; Baveco, H.; Siepel, H.; Faber, J.H.
Source Bilthoven : RIVM - 101
Department(s) Institute for Forestry and Nature Research
Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) herstel - bodem - zware metalen - uitstrooien - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - stroomgebieden - drainage - rivieren - nederland - natuur - natuurtechniek - noord-brabant - rehabilitation - soil - heavy metals - broadcasting - physical planning - land use - zoning - watersheds - rivers - netherlands - nature - ecological engineering
Categories Ecological Engineering
Abstract Onderzocht is of de mobilisatie van zware metalen en nutriënten een beperkende factor is bij de natuurontwikkeling in het Beerze-Reuselgebied. Voor twee representatieve bodemtypen zijn de ecologische en ecotoxicologische risico_s geëvalueerd die gepaard gaan met de omzetting van een landbouwgrond naar een semi-natuurlijk grasland, veranderingen in atmosferische depositie en veranderingen in hydrologie. Hiertoe is gebuik gemaakt van bestaande modellen voor de hydrologie, verzuring, gedrag van zware metalen, vegetatie-effecten en bioaccumulatie, die op een ad-hocmanier werden gekoppeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.