Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 308940
Title Natuurbeelden in de praktijk; de invloed van natuurbeelden en natuurvisies op gedrag en mening over het beleid
Author(s) Buijs, A.E.; Filius, P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 623) - 86 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1998
Abstract Aan de hand van dertig diepte-interviews worden de belangrijkste natuurbeelden en natuurvisies van de Nederlandse bevolking geschetst, evenals de invloed hiervan op het gedrag en de mening over het natuurbeleid. Klassieke plattelandsnatuurbeelden worden steeds meer vervangen door wat vroeger als stedelijke beelden werden gezien. De onafhankelijkheid van de mens is hierin het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de natuur. In het dagelijks leven neemt de natuur een zeer ondergeschikte plaats in.De mens ziet de natuur dan ook steeds meer als consumptieruimte en steeds minder als productieruimte. Daardoor heeft men weinig kennis van natuurvriendelijke gedragsalternatieven en van het huidige natuurbeleid. Om natuurvriendelijk gedrag te bevorderen is vooral behoefte aan laagdrempelige gedragsalternatieven. Acceptatie van het natuurbeleid hangt niet alleen af van het draagvlak voor natuur, maar vooral ook van de waarde die men aan andere belangen hecht, zoals landbouw en infrastructuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.