Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 308981
Title Verwijdering van stikstof en fosfor door bufferstroken langs de Mosbeek
Author(s) Molen, D.T. van der; Kruijne, R.; Uunk, E.J.B.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 4 (1998)2. - ISSN 1382-6069 - p. 27 - 39.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1998
Keyword(s) natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - dalen - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - valleys - buffer zones - overijssel - twente
Categories Nature Conservation
Abstract Bufferstroken worden genoemd als mogelijke gebiedsgerichte maatregel om de belasting van oppervlaktewater met meststoffen uit de landbouw te verminderen. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende mogelijke vormen van bufferstroken en op processen die een rol spelen bij bufferstroken. Perspectieven voor bufferstroken zijn onderzocht middels veldmetingen nabij de Mosbeek in Noordoost-Twente. Op basis van metingen van de hydrologie en chemie in het grondwater is met behulp van een modelinstrumentarium nagegaan in hoeverre bufferstroken de belasting van de beek met stikstof en fosfor kunnen verminderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.