Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 308989
Title Wensen voor recreatie; inventarisatie van recreatieve wensen en gedrag in Nederland met behulp van recreatiebeelden
Author(s) Jókövi, E.M.; Schöne, M.B.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 641) - 93 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1998
Abstract Recreatieve wensen zijn geonventariseerd aan de hand van elf recreatiebeelden, namelijk genieten in de natuur, genieten op het platteland, vermaak in de stad, recreatie met anderen bij water of ijs, sporten, gezellige sportieve recreatie, spannende sporten, recreatie met kinderen, bezoek aan attracties, bezoek aan evenementen, en nadenken in de natuur. Geonventariseerd zijn de populariteit van de recreatiebeelden, de mate waarin Nederlanders wensen te participeren in recreatie conform de beelden, de mate waarin zij er ook in participeren, de frequentie waarmee ze recreëren conform de beelden, de mate waarin Nederlanders nog vaker willen recreëren conform de beelden, en een oordeel over het aanbod op een acceptabele reisafstand. Uitkomsten worden gegeven voor de totale de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder en voor vijf recreantensegmenten. Daarnaast is de relatie tussen recreatieve wensen en de mate van stedelijkheid van de woonomgeving verkend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.