Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 309138
Title Horizonverkenning Noord-Nederland; een scenariostudie voor het landelijk gebied van Groningen, Friesland en Drenthe in 2030
Author(s) Nij Bijvank, R.A.F.; Farjon, J.M.J.; Noorman, L.N.; Nieuwerth, K.; Poel, K.R. de
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 548) - 198 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1998
Abstract Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de behoefte aan een toekomstverkenning voor Noord-Nederland ter ondersteuning van de strategische beleidsvorming. Hiervoor zijn drie scenario's ontworpen: `Raamwerk', `Weefwerk' en `Marktwerk'. Van elk van de scenario's zijn de effecten op landbouw, natuur, landschap en recreatie bepaald. In `Raamwerk' zijn de ontwikkelingen grootschalig en zijn de functies gescheiden. Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw daalt met 5z% per jaar. Natuurontwikkeling vindt plaats in grote eenheden begeleid-natuurlijke natuur. Er ontstaat een duidelijke landschapstructuur op landsdelig niveau. `Weefwerk' zijn functies meer verweven en is het landschap kleinschaliger. Agrariërs hebben vaak nevenactiviteiten buiten de landbouw waardoor de landbouwbedrijven weinig in omvang toenemen en het aantal werkenden in de landbouw met slechts 1% per jaar daalt. Er ontstaan grote aaneengesloten gebieden waar natuurontwikkeling verweven is met andere functies. De duurzaamheid van dierpopulaties neemt in dit scenario het sterkst toe. Ook de verschillende landschapstypen blijven behouden of worden versterkt. In `Marktwerk' verdwijnt het markt- en prijsbeleid in de landbouw en stuurt de overheid de ruimtelijke ordening slechts op hoofdlijnen. De akkerbouw in Noord-Nederland moet plaatsmaken voor grote veehouderijbedrijven. Het aantal werkenden in de landbouw daalt ruimt 4% per jaar. Bestaande landschapswaarden worden in dit scenario het meest aangetast. Met name waterrecreatie neemt sterk toe, waardoor overdruksituaties rond de Friese Meren kunnen ontstaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.