Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 309729
Title Marsilea quadrifolia L. (klaverbladvaren) nieuw voor Nederland
Author(s) Drok, W.J.A.; Weeda, E.J.
Source Gorteria 25 (1999)5. - ISSN 0017-2294 - p. 89 - 103.
Department(s) Institute for Forestry and Nature Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) marsilea quadrifolia - planten - plantengemeenschappen - vegetatie - synecologie - plantenecologie - milieu - aquatische gemeenschappen - migratie - verspreiding - zaadverspreiding - invasie - plantengeografie - rivieren - bedreigde soorten - beschermde soorten - pioniersoorten - onderzoek - waal - zuid-holland - bommelerwaard - uiterwaarden - marsilea quadrifolia - plants - plant communities - vegetation - synecology - plant ecology - environment - aquatic communities - migration - dispersal - seed dispersal - invasion - phytogeography - rivers - endangered species - protected species - pioneer species - research - river waal - zuid-holland - bommelerwaard - river forelands
Categories Phytogeography
Abstract In 1998 is deze watervaren, bekend als aquariumplant, aangetroffen in een uiterwaard van de Waal in de Bommelerwaard. Dit is 190 km noordelijker dan de tot dusver noordelijkste vindplaats. Verspreiding, achteruitgang, ecologie en plantensociologische aspecten van deze soort van Europese Rode Lijsten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.