Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 310358
Title Milieuvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author(s) Brouwer, F.M.; Hellegers, P.J.G.J.
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) (Rapport 5.99.01) - ISBN 9789052424729
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - natuurbescherming - milieubescherming - nederland - cap - agricultural financial policy - nature conservation - environmental protection - netherlands
Categories Agricultural Policy
Abstract Het rapport verkent en analyseert de mogelijkheden om milieuvoorwaarden te verbinden aan directe inkomenstoeslagen. Het is toegespitst op de sectoren akkerbouw en melkveehouderij, met betrekking tot milieu, natuur en landschap. De voorstellen voor crosscompliance zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties tot stand gekomen. In totaal zijn 21 opties voor cross-compliance onderzocht, waarbij ingegaan wordt op het milieu- en natuureffect, uitvoeringsaspecten (controleerbaarheid en uitvoeringskosten), inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en inkomenseffect
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.