Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 310414
Title Nederland visdistributieland
Author(s) Smit, J.G.P.; Wijk, M.O. van
Source Den Haag : Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek - ISBN 9789050591010 - 48
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) visserij - visproducten - handel - distributie - markten - innovaties - nederland - fisheries - fish products - trade - distribution - markets - innovations - netherlands
Categories Fisheries
Abstract Deze studie verkent de mogelijkheden voor de Nederlandse vissector om in de toekomst een vooraanstaande rol te spelen als internationaal distributiecentrum. De conclusies zijn samengevat rond drie kritische succesfactoren: marktomvang, toegevoegde waarde en het strategisch potentieel als distributieland. Daarna zijn binnen elk van de bovengenoemde factoren suggesties gedaan voor strategieën die zijn samengevat in een Beleids- en een Onderzoeksagenda
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.