Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311170
Title Methodiekontwikkeling voor integrale gebiedsgerichte milieustudies; vraaganalyse
Author(s) Noij, G.J.; Staalduinen, L.C. van; Ruijter, F.J. de; Langeveld, H.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 696) - 43 p.
Department(s) Plant Research International
Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Abstract Voor het gebiedsgerichte milieuonderzoek is grote behoefte aan efficiënte integrale monitoringsystemen en aan eenvoudige kennissystemen waarmee effecten van maatregelen snel kunnen worden ingeschat. Er is meer interactie nodig tussen deskundigen van kennisinstellingen met actoren uit het gebied, onder andere voor het bedenken van creatieve maatregelen. Dit blijkt uit een vraaganalyse die is uitgevoerd bij vier provincies, VROM en DLG. Om in te spelen op de behoefte aan kennisregie voor gebiedsgerichtmilieubeleid gaat een multidisciplinaire projectgroep een aanspreekpunt vormen bij DLO. Deze projectgroep zal met de vragende partijen een workshop organiseren, een overzicht maken van domein en functionaliteit van verschillende producten, de samenwerking tussen bOta- en gammaonderzoekers versterken en meewerken aan een integraal gebiedsgericht monitoringsysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.