Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311215
Title De betekenis van natuur en recreatie voor gezondheid en welzijn van mensen
Author(s) Walter, J.; Calon, S.A.; Wolde, S.J. ten
Source Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Operatie Boomhut 8) - ISBN 9789032702793 - 125 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Abstract Hoewel er tot op heden weinig wetenschappelijk bewijsmateriaal beschikbaar is, bestaat er een algemene notie dat natuur gezond is en bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Uiteindelijk zijn wij zelf ook als levend wezen onderdeel van de natuur. De belangrijke rol die de natuur in het leven van mensen speelt komt ook tot uitdrukking in de plaats die de natuur inneemt in religie, geestelijke stromingen en de kunsten. De bundel bevat een aantal inleidingen, die op een studiedag over deze materie werdgeorganiseerd. Voorts zijn opstellen van burgers over de rol van de natuur in hun leven opgenomen. De bundel besluit met een literatuurstudie naar de effecten van beweging en natuurbeleving op de gezondheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.