Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311590
Title Over planning bij geïntegreerd bosbeheer; naar aanleiding van een workshop op de manifestatie Bos & Bomen 2000
Author(s) Wolf, R.J.A.M.; Raffe, J.K. van
Source Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)4. - ISSN 0028-2057 - p. 129 - 132.
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - natuurbescherming - bosbouwkundige handelingen - bosinventarisaties - experimentele bossen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forest management - forestry - management - management by objectives - nature conservation - forestry practices - forest inventories - experimental forests - noord-brabant - integrated forest management
Categories Forest Management
Abstract Door Alterra en Eelerwoude Ingenieursbureau is een planningsmethodiek opgesteld voor geïntegreerd bosbeheer en uitgewerkt voor de gemeente Someren (Noord-Brabant). Een aantal aspecten worden besproken: schaal (planningseenheden); zoneren (natuur, houtproductie, recreatie); doelformulering (terreindoelen); maatregelcriteria (voor het uitvoeren van beheersmaatregelen); bosinventarisatie (moment, soort inventarisatie, inventarisatie-eenheid); relatie beheersplanning en Programma Beheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.