Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311659
Title Groeigrafieken van bomen ter bepaling van de opbrengstverandering door grondwaterstandswijzigingen
Author(s) Vroon, H.R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 36) - 31
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bossen - bomen - groei - opbrengsten - relatie tussen groei en oogst - beschadigingen door droogte - plant-water relaties - grondwaterstand - grondwaterspiegel - bodemchemie - bodemfysica - bodemwater - nederland - forests - trees - growth - yields - growth yield relationship - drought injury - plant water relations - groundwater level - water table - soil chemistry - soil physics - soil water - netherlands
Categories Soil Chemistry / Forest Ecology
Abstract Alterra heeft een landelijk toepasbare reeks van groeigrafieken van bomen samengesteld, waarmee opbrengstveranderingen van bomen door een wijziging in de grondwaterstand kunnen worden bepaald. In de houtbijgroeigrafieken wordt de gemiddelde jaarlijksemaximale bijgroei gedurende de gehele omlooptijd van een bepaalde boomsoort per gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand afhankelijk gesteld van voedingstoestand, zuurgraad, vochtleverend vermogen en ontwateringstoestand. In totaal zijn er 9200 ASCII-tabellengegenereerd, waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld met behulp van het spreadsheetprogramma EXCEL op een eenvoudige wijze groeigrafieken te vervaardigen. Met behulp van deze reeks kunnen nu groeiveranderingen door een verandering in de grondwaterstand op gestandaardiseerde wijze worden gekwantificeerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.