Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311978
Title Boeren met meer zicht op de stad? : een verkenning met een negental boeren en tuinders in het gebied 'Zoetermeer-Zuidplas' van hun mogelijkheden met stadslandbouw
Author(s) Berg, L. van den; Bruggink, J.; Schoutsen, M.; Schilden, M. van der; Houwers, H.W.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 56) - 46
Department(s) Wageningen Environmental Research
Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) alternatieve landbouw - gespecialiseerde landbouw - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - boeren - houding van boeren - vragenlijsten - nederland - stadslandbouw - zuid-holland - alternative farming - specialized farming - rural urban relations - urban areas - farmers - farmers' attitudes - questionnaires - netherlands - urban agriculture - zuid-holland
Categories Farm Management
Abstract ␖Met drie glastuinders, drie melkveehouders en drie akkerbouwers (allen op bedrijven met een goed toekomstperspectief) in het door grote bevolkingsconcentraties omringde gebied Zoetermeer-Zuidplas zijn de mogelijkheden verkend om hun bedrijf op termijn richting stadslandbouw te ontwikkelen. De meest realistische opties vindt men voor grondgebonden bedrijven het stapelen van vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer en inkomsten uit de recreatie, alsmede voor de boerin het opzetten van een zorgfunctie, met name kinderopvang op de boerderij. Glastuinders zien synergie met de stad vooral in warmte- en krachtkoppeling en in afname van CO2 uit rookgassen van de desbetreffende centrales.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.