Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312006
Title Het testen van opgeschaalde Seinhorst-opspoelkannen
Author(s) Bekkum, P.J. van; Beers, T.G. van; Beniers, J.E.
Source Gewasbescherming 31 (2000)3. - ISSN 0166-6495 - p. 65 - 67.
Department(s) Plant Research International
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2000
Keyword(s) aardappelen - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - ziekteresistentie - plaagresistentie - fysica - meting - methodologie - ? - globodera - potatoes - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - disease resistance - pest resistance - physics - globodera
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Om een voldoende grote statistische betrouwbaarheid voor de bepaling van populatiedichtheden van Globodera spp. in wetenschappelijke experimenten of bij het testen van aardappelcultivars ten behoeve van hun partiele resistentie-eigenschappen te verkrijgen, is het nodig om zowel de begin- als de einddichtheid van het aaltje nauwkeurig te bepalen. Twee methoden voor de bepaling van de relative vatbaarheid van aardappelrassen voor aardappelcysteaaltjes worden vergeleken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.