Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312086
Title Decision Support System Hoogwater in Regionale Watersystemen (DSS HWRW); een strategisch beslissingsondersteunend systeem, gericht op selectie van inrichtingsmaatregelen ter vermindering van de hoogwaterproblematiek in beeksystemen
Author(s) Stuyt, L.C.P.M.; Segeren, A.G.; Witteveen, B.; Lobbrecht, A.H.; Windt, N. van der; Bakel, P.J.T. van; Zanten, H.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 106) - 63
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) hoogwaterbeheersing - rivieren - waterbeheer - besluitvorming - nederland - waterstand - flood control - rivers - water management - decision making - netherlands - water level
Categories Hydrology
Abstract In het kader van het Land Water Milieu Informatietechnologie Programma (LWI) is gewerkt aan de specificatie en realisatie van een beslissingondersteunend systeem Hoogwaterbestrijding in Regionale Watersystemen (DSS HWRW). Het voornaamste doel hiervan was een beter inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen en projecten die de hoogwaterproblematiek in regionale watersystemen moeten verminderen. Het project heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal innovatieve concepten. Deze konden wegens technische problemen vooralsnog niet in een operationeel beslissingondersteunend systeem worden geomplementeerd. In het rapport is het functioneel ontwerp van het DSS HWRW beschreven, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de innovatieve concepten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.