Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312245
Title Op weg naar een kennissysteem natuurgerichte randvoorwaarden
Author(s) Sanders, M.E.; Dobben, H.F. van; Raterman, B.W.; Kros, J.; Hendriks, C.M.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 148) - 83
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) natuurbescherming - vegetatie - vegetatiebeheer - milieufactoren - gegevens verzamelen - databanken - informatiesystemen - bedrijfsvoering - beperkende factoren - nederland - nature conservation - vegetation - vegetation management - environmental factors - data collection - databases - information systems - management - limiting factors - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Voor het realiseren van natuur-, bos- en landschapsdoelen is het essentieel dat de kwaliteit van het milieu daarvoor geschikt is. Natuurgerichte randvoorwaarden beschrijven kwalitatief en kwantitatief aan welke condities het milieu moet voldoen om hetgewenste doel te bereiken. Om het natuur-, bos- en landschapsbeleid vorm en inhoud te geven moeten deze randvoorwaarden daarom expliciet worden gemaakt en bruikbaar zijn op nationaal, provinciaal en terreinbeheerdersniveau. Doel van het project is het vergaren en het systematisch en geautomatiseerd beschikbaar maken van gegevens voor het berekenen van abiotische randvoorwaarden uit veldwaarnemingen en metingen, zoals pH, per associatie, subdoeltype en natuurdoeltype via vegetatieopnamen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.