Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312473
Title Effecten van brand in bos op arme zandgronden
Author(s) Meijer zu Schlochtern, M.; Koop, H.G.J.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 160) - 93
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bossen - bosbranden - brandgevolgen - brandecologie - vegetatie - schimmels - zandgronden - nederland - brandgedrag - forests - forest fires - fire effects - fire ecology - vegetation - fungi - sandy soils - netherlands - fire behaviour
Categories Forest Products
Abstract Het rapport doet verslag van een onderzoek naar de directe en indirecte effecten van brand in bos op arme zandgronden. Voor de directe effecten is op een brandvlakte nabij Kootwijk kort na de brand in kaart gebracht waar grond-, loop- of kronenvuur heeft gewoed. Er is een relatie gelegd met de bosstructuur en het ontstaan van de verschillende soorten brand. Er is tevens een relatie gelegd tussen de vijf verschillende intensiteiten, die op basis van vlamhoogte zijn onderscheiden, en de overleving van de bomen en struiken in verschillende hoogteklassen. De indirecte effecten zijn onderzocht door vegetatie te onderzoeken op brandvlaktes van verschillende ouderdom. Deze vegetatieontwikkeling laat zien dat na een korte periode van verrijking, een verarming van nutri%nten te zien is. Pioniersoorten koloniseren de brandvlaktes, waarbij grondbewonende korstmossen weer veelvuldig aanwezig zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.