Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312475
Title Energieteelt in bufferzones : een eerste inventarisatie van de mogelijkheden
Author(s) Meeusen, M.J.G.
Source Den Haag : LEI (LEI Rapport 3.00.02) - ISBN 9789052425917 - 45
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) energie - gewassen - biomassa - hydrologie - natuurbescherming - milieu - nederland - biobased economy - bufferzones - energy - crops - biomass - hydrology - nature conservation - environment - netherlands - biobased economy - buffer zones
Categories Bioenergy
Abstract De overheid streeft naar 10% duurzame energie in het jaar 2020. In dat kader heeft ook energie uit biomassa een plaats. Geteelde biomassa vormt echter een dure grondstof voor energieproducenten. Dit is een van de redenen dat geteelde biomassa niet op grote schaal wordt ingezet als brandstof. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de geteelde biomassa goedkoper aan te bieden. Daarmee komt de optie 'energieteelt in combinatie met andere functies' in beeld. In dat kader is het concept 'energieteelt in bufferzones' nader uitgewerkt. In het voorliggende rapport zijn de mogelijkheden daartoe bekeken en is het draagvlak onder direct betrokkenen verkend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.