Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312489
Title Hydrologie voor STONE : schematisatie en parametrisatie
Author(s) Massop, H.T.L.; Kroon, T.; Bakel, P.J.T. van; Lange, W.J. de; Giessen, A. van der; Pastoors, M.J.H.; Huygen, J.
Source Wageningen : Alterra (Reeks Mileuplanbureau 9 / Alterra-rapport 38) - 101
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bodemtypen - buisdrainage - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - grondwaterspiegel - kwel - modellen - soil types - tile drainage - infiltration - hydraulic conductivity - water table - seepage - models
Categories Hydrology
Abstract In het kader van de bouw van het nutriëntenuitspoelingsmodel STONE is aan Alterra, RIZA en RIVM verzocht gezamenlijk nieuwe hydrologische randvoorwaarden als invoer voor dit model toe te leveren. Hiertoe is een ruimtelijke schematisering van met name het topsysteem van de ondergrond gemaakt in zogenaamde unieke combinaties. Voor het ontwerpen van deze schematisering is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van (recente) overzichtskaarten en zijn ook gericht gegevens verzameld via een beperkt veldonderzoek.Op basis van deze schematisering zijn nieuwe hydrologische berekeningen uitgevoerd. Het resultaat van deze studie zal worden gebruikt voor een vertaling naar mestploteenheden voor de definitieve nutriëntenberekeningen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.