Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312514
Title Doe maar weer een hoogwatertje!; studie naar de invloed van maatschappelijke arrangementen op het realiseren van natte natuur in combinatie met rivierverruiming
Author(s) Luttik, J.; Prüst, M.; Verbij, E.E.M.; Pleijte, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 26) - 51
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) milieubeleid - duurzaamheid (sustainability) - rivieren - inundatie - wetlands - sociale instellingen - nederland - natuurtechniek - sociale factoren - gelderland - environmental policy - sustainability - rivers - flooding - wetlands - social institutions - netherlands - ecological engineering - social factors - gelderland
Categories Environmental Policy
Abstract De begrippen duurzaam handelen en maatschappelijke arrangementen staan centraal in deze studie. Het doel van dit onderzoeksproject is het herkennen en beschrijven van maatschappelijke arrangementen en verklaren hoe zij tot (on)duurzame oplossingen leiden in de context van natuur en de hoogwaterproblematiek. Startpunt voor de studie is de stelling dat maatschappelijke arrangementen duurzaam handelen in de weg kunnen staan. De auteurs onderscheiden vijf kenmerken van maatschappelijke arrangementen die invloed kunnen hebben op de bereidheid tot integratie, en daarmee op duurzaam handelen. Deze vijf kenmerken zijn bekeken in de casus Lexkesveer (Wageningen) voor de kansen voor natte natuur in combinatie met de hoogwaterproblematiek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.