Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312551
Title Communicatie over de reconstructie; een analyse van communicatiestrategieën in de voorbereidingsfase van de Reconstructiewet Concentratiegebieden Veehouderij
Author(s) Ligthart, S.S.H.; Kersten, P.H.; Pleijte, M.; Kuindersma, W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 125) - 53
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) zandgronden - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - communicatie - bedrijfsvoering - nederland - overheidsbeleid - reconstructie - sandy soils - intensive livestock farming - physical planning - communication - management - netherlands - government policy - reconstruction
Categories Animal Husbandry (General) / Agricultural Policy
Abstract Dit rapport beschrijft de resultaten van een analyse van de communicatiestrategieën die op verschillende bestuurlijke niveaus zijn gehanteerd in de voorbereidingsfase (januari-juli 1999) van de Reconstructiewet Concentratiegebieden Veehouderij. Met behulp van een theoretisch model waarin verschillende vormen van beleidscommunicatie in verband worden gebracht met de gehanteerde sturingsmodellen, wordt in twee casus de communicatie getypeerd en geëvalueerd. Voor dit onderzoek is in de regio Oost de communicatie rondom de totstandkoming van de provinciale uitgangspuntennota van het Bestuurlijk Overleg Reconstructie Concentratiegebieden Oost (BORCO), een samenwerkingsverband van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel, geanalyseerd. In de regio Zuid is de communicatie bestudeerd in twee proefprojecten, Gemert-Bakel in Noord-Brabant en Nederweert in Limburg. Hoewel deze fase van de besluitvorming over de reconstructie vraagt om toepassing van nieuwe vormen van beleidscommunicatie als interactieve beleidsvoering en individueel relatiemanagement, blijken deze in de praktijk slechts in beperkte mate te worden gehanteerd. Onervarenheid, de aard van de professionalisering en taakstelling van de communicatiemedewerkers, de bestaande bestuurlijke cultuur en de onzekerheid over de Reconstructiewet zijn belangrijke verklaringen hiervoor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.