Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312742
Title Recreatie van Turken, Marokkanen en Surinamers in Rotterdam en Amsterdam; een verkenning van het vrijetijdsgedrag en van de effecten van de etnische cultuur op de vrijetijdsbesteding
Author(s) Jókövi, E.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 3) - 115
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) recreatie - etnische groepen - nederland - cultuur - vrijetijdsgedrag - cultureel gedrag - kennis - rotterdam - amsterdam - recreation - ethnic groups - netherlands - culture - leisure behaviour - cultural behaviour - knowledge - rotterdam - amsterdam
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Het rapport omvat uitkomsten en beleidsconclusies van twee onderzoeken naar vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte door Turkse, Marokkaanse en Surinaamse allochtonen in grote steden en de relatie tussen vrijetijdsbesteding en etnisch-culturele achtergrond en integratie in de Nederlandse samenleving. Beide generaties zijn hoofdzakelijk gericht op binnenstedelijke, groene of rode, openbare ruimten. De etnisch-culturele achtergrond beonvloedt het vrijetijdsgedrag. Dit geldt voor de eerste generatie, die minder dan sociaal-economisch overeenkomstige autochtonen participeert in bezoek aan voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, zoals recreatiegebieden, natuurlijke landschappen en ook horecagelegenheden. Het geldt ook voor de tweede generatie, waarvande meesten hun vrije tijd liefst doorbrengen met mensen uit de eigen groep. Tegelijk beoefent de tweede generatie ook vrijetijdsactiviteiten die zij zelf typisch Nederlands noemt, zoals wandelen en uitgaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.