Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312775
Title Biodiversiteit van wateren in Flevoland
Author(s) Jaarsma, N.G.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 34) - 105
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) waterplanten - fytoplankton - bacillariophyta - soortendiversiteit - zoetwaterecologie - waterkwaliteit - oppervlaktewater - ecohydrologie - flevoland - aquatische ecosystemen - macrofauna - aquatic plants - phytoplankton - bacillariophyta - species diversity - freshwater ecology - water quality - surface water - ecohydrology - flevoland - aquatic ecosystems - macrofauna
Categories Aquatic Ecology
Abstract De aquatische levensgemeenschappen in de wateren van de provincie Flevoland zijn onderzocht. Het rapport beschrijft de statistische analyse van biologische gegevens over het voorkomen van macrofauna, macrofyten, fytoplankton en diatomeeën en abiotische gegevens van chemie en veldsituatie. Uit de analyses komt een aantal watertypen naar voren, die zijn gekarakteriseerd aan de hand van kenmerkende soorten van macrofauna en macrofyten en trajecten van abiotische parameters. Voor de onderscheiden typen zijn drie ecologische kwaliteitsniveaus beschreven. Het ecologische basisniveau en het middelste ecologische niveau zijn ingevuld met de analyseresultaten. Het hoogste ecologische niveau is beschreven aan de hand van literatuuronderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.