Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312796
Title Groen voor corridors, corridors voor groen?; een verkennende studie naar groene kansen binnen corridors
Author(s) Hoogstra, M.A.; Molenaar, J.G. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 33) - 73
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) ruimtelijke ordening - infrastructuur - groene zones - landschapsecologie - urbanisatie - nederland - ecologische hoofdstructuur - physical planning - infrastructure - green belts - landscape ecology - urbanization - netherlands - ecological network
Categories Physical Planning (General)
Abstract Sinds het uitkomen van de Startnota Ruimtelijke Ordening heeft het begrip corridor veel belangstelling gekregen. Er bestaan verschillende typen corridors, variërend van infrastructuurbundel tot economische/stedelijke ontwikkelingsbanden rond infrastructuurbundels. Corridors, zoals beschreven in de Startnota, moeten verstedelijking selectief en gebundeld laten ontwikkelen op plaatsen met economische kansen, profiteren van een optimale bereikbaarheid en tegelijkertijd groene ruimten nabij verstedelijking in stand houden. Groen kan daarbij binnen de corridor een gecombineerde functie van groene woon-, werk- en recreatieve omgeving vervullen en een ecologische functie als landschapsecologische verbinding tussen de groene en open ruimten rond de corridors. De voorbeelden van corridors van het kralensnoerprincipe (A2, Engelse M40) blijken uit te gaan van de traditionele functies van groen in het landelijk gebied. De halfopen verstedelijkingscorridor in Maleisië daarentegen biedt een nieuw perspectief, waarin rode en groene functies geontegreerd zijn tot een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat. In alle gevallen is er echter weinig aandacht voor groen als ecologische verbinding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.