Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312837
Title Functioneren databronnen houtoogst en houtstromen; beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van gegevens over hout in Nederland
Author(s) Hinssen, P.J.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 115) - 41
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) hout - opbrengsten - prijzen - bosbouweconomie - informatiesystemen - databanken - houtproducten - nederland - wood - yields - prices - forest economics - information systems - databases - wood products - netherlands
Categories Forest Economics
Abstract Een aantal instanties in Nederland beheert gegevens over houtoogst en houtstromen. Gebruikers van informatie uit deze bronnen constateren soms tegenstrijdige gegevens, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen. Door interviews met beheerders en bronstudie is gedetailleerde informatie over de opzet en inhoud van de desbetreffende gegevensbronnen verzameld. De onderzochte bronnen blijken op zich van goede kwaliteit te zijn. Onduidelijke communicatie leidt echter tot verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie, waardoor de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid ontstaat. Bij het onderzoek bleek de werkelijke informatiebehoefte van (potentiële) gebruikers onvoldoende bekend te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.