Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312947
Title Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht
Author(s) Gosselink, R.; Dam, J. van; Klompenburg, J. van
Source Het Waterschap 18 (2000)19. - ISSN 1380-4251 - p. 928 - 931.
Department(s) Agrotechnological Research Institute
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) geotextiel - natuurlijke vezels - plantenvezels - jute - vlas - kokos - biodegradatie - oeverbescherming van rivieren - erosiebestrijding - bodembescherming - acetylering - verduurzaamde producten - duurzaamheid (durability) - duurzaamheid testen - testen - tests - levensduur - technische levensduur - oevers - natuur - natuurtechniek - twente - biobased economy - geotextiles - natural fibres - plant fibres - jute - flax - copra - biodegradation - riverbank protection - erosion control - soil conservation - acetylation - cured products - durability - endurance testing - testing - tests - lifespan - service life - shores - nature - ecological engineering - twente - biobased economy
Categories Hydraulic Engineering / Hydrology
Abstract Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het waterschap Regge en Dinkel onderzocht in een praktijktest een aantal door het ATO ontwikkelde nieuwe geotextielmaterialen (uit vlas, jute en kokos) met een langere functionele levensduur op hun geschiktheid voor ecologische oeverbescherming in een beekdal bij Ootmarsum
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.