Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313066
Title In-situ immobilisatie van verontreinigde grond
Author(s) Dolfing, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 35) - 77
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bodemverontreiniging - volksgezondheidsbevordering - verontreinigende stoffen - immobilisatie - inactivatie - bodemchemie - grondbehandeling - soil pollution - sanitation - pollutants - immobilization - inactivation - soil chemistry - soil treatment
Categories Soil Pollution
Abstract Er is behoefte aan nieuwe vormen van duurzame bodemsanering die betaalbaar, technisch uitvoerbaar en maatschappelijk acceptabel zijn, zoals het gebruik van zogenaamde immobilisatoren. Dit zijn stoffen die aan de bodem worden toegevoegd om anorganischeverontreinigingen, zoals zware metalen, te binden of te immobiliseren, waardoor ze minder beschikbaar zijn voor opname door de plant en minder toxisch voor het bodemleven. Belgisch onderzoek heeft aangetoond dat de stof Beringiet een geschikte immobilisator is voor gebruik op zandgronden. Beringiet is een aluminosilicaat dat door verhitting gewijzigde fysisch-chemische eigenschappen heeft verkregen. In het hier beschreven onderzoek is gewerkt met een met zink en cadmium verontreinigde grond uit de Brabantse Kempen. De effectiviteit van de Beringiet is geëvalueerd aan de hand van de mate van de verbetering van het uitlooggedrag van de grond en van de bescherming die Beringiet biedt aan regenwormen in deze grond. Toevoegingen van 2 tot 5% Beringiet leiden tot een pH-verhoging van de grond met 1,5-2 eenheden. Deze pH-verhoging leidt tot een drastische reductie van de uitloging van zink en cadmium. De opname van zware metalen door regenwormen wordt echter niet of nauwelijks teruggebracht. De beschikbare hoeveelheid Beringiet is vrij beperkt. Daarom is ook een experiment uitgevoerd waarin Beringiet nagemaakt is in het laboratorium door jonge zeeklei te bakken bij 850 °C. De eerste tests wijzen uit dat dit materiaal, evenals cement, niet onderdoet voor echt Beringiet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.