Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313157
Title Verlichting rijksverkeerswegen Utrechtse Heuvelrug; een evaluatie van de faunistische aspecten van een proef met hoofdverlichting en oriëntatieverlichting
Author(s) Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 110) - 69
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) wegen - verlichting - belichting - kunstlicht - fauna - ecologie - vogels - amphibia - zoogdieren - insecten - oriëntatie - biologische ritmen - diergedrag - nederland - utrechtse heuvelrug - roads - lighting - illumination - artificial light - ecology - birds - mammals - insects - orientation - biological rhythms - animal behaviour - netherlands
Categories Environmental Physiology, Stress Physiology / Animal Ecology
Abstract Als gevolg van sociaal-economische en andere ontwikkelingen dringt verlichting vanuit steden en dorpen steeds verder in het buitengebied door. Het wordt allengs duidelijker dat dit op velerlei wijze een doorgaans verstorende invloed op de natuur kan uitoefenen, in het bijzonder de fauna. De verlichting van wegen door natuurgebieden krijgt hierdoor bijzondere aandacht. Dit rapport bevat de evaluatie van een proef gedurende één jaar met schakelbare verlichting op drie rijksverkeerswegen waar deze de Utrechtse Heuvelrug doorsnijden. Het betreft de effecten van een dergelijke wegverlichting op de fauna en is gebaseerd op expert judgement.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.