Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313199
Title Prijzenswaardig : prijzen en prijsopbouw in de agrokolom
Author(s) Bont, C.J.A.M. de
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052425863 - 60
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) agrarische economie - landbouwprijzen - prijsbeleid - landbouwproducten - prijsvorming - nederland - agricultural economics - agricultural prices - price policy - agricultural products - price formation - netherlands
Categories Agricultural Economics (General) / Economics (General)
Abstract Prijzen van agrarische producten en van voedingsmiddelen. Ontwikkelingen in de jaren 1990-1999. De ontwikkelingen van deze prijzen worden beschouwd in samenhang met die van de kosten van de verschillende schakels (primaire productie, verwerking, handel) als geheel en in de afzonderlijke agrokolommen (zuivel, vlees, akkerbouw, sierteelt, groenten en fruit, genotmiddelen). Op de prijzen voor boer of tuinder, handel en consument van een aantal producten (onder meer aardappelen, melk, varkensvlees, champignons) wordt nader ingegaan. Tevens worden achtergronden voor de ontwikkelingen in de prijsopbouw geschetst. De gegevens betreffen met name Nederland en Duitsland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.