Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313489
Title De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel
Author(s) Smit, J.G.P.; Wijk, M.O. van
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052426808 - 67
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) visverwerkende industrie - visproducten - vis - voedingsmiddelen - voedselbewaring - nederland - groothandelmarketing - handel - fish industry - fish products - fish - foods - food preservation - wholesale marketing - trade - netherlands
Categories Fish and Fish Products / Food Preservation, Packaging and Storage
Abstract Cijfermatig overzicht van de sectorstructuur en de marktresultaten van de visverwerkende industrie en groothandel in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op enquêtes van alle bedrijven in de sector, aangevuld met statistische gegevens. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2000. De bedrijven zijn ingedeeld in acht sectoren op basis van activiteiten, verwerkte vissoorten en de markten waarin het bedrijf actief is. Van de sectoren zijn economische kengetallen gepresenteerd en zijn indicaties gegeven van de grondstofvoorziening en het perspectief van de sector. De visverwerkende industrie en groothandel bestaat uit ongeveer 400 bedrijven. Er zijn groeikansen voor visproducten door het toenemende tekort aan vis in de Europese Unie. Structurele uitbreiding op basis van Europese soorten is onmogelijk door de gelimiteerde aanvoer uit de Noordzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.