Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313500
Title Economie en welzijn op melkveebedrijven; Een verkennend onderzoek
Author(s) Bondt, N.; Jansen, L.F.; Hoste, R.
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052426761 - 35
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) zuivelwetenschap - economie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - ondernemerschap - nederland - dairy science - economics - animal welfare - animal housing - entrepreneurship - netherlands
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Het LEI heeft in opdracht van het Ministerie van LNV een verkennend onderzoek gedaan naar de relatie tussen dierenwelzijn en het bedrijfseconomisch resultaat op melkveebedrijven. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 56 melkveebedrijven uit het Bedrijven-Informatienet. Middels correlatieanalyse is gezocht naar mogelijke verbanden tussen het aantal welzijnsrelevante maatregelen in huisvesting en/of management, de hoeveelheid beweiding, de gezondheidskosten en enkele economische parameters, zoals inkomen, saldo en kostprijs. In een workshop is met veehouders gesproken over de praktische inpasbaarheid van diverse welzijnsmaatregelen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat verschillen in het saldo per koe voor ongeveer 60% kunnen worden verklaard uit het melkproductieniveau. Andere mogelijk verklarende variabelen (bedrijfsgrootte, strategische gerichtheid van de veehouder, hoeveelheid beweiding, aantal diervriendelijke voorzieningen in huisvesting en management) blijken niet rechtstreeks samen te hangen met het saldo. Verder is gebleken dat bedrijven met een hogere melkproductie per koe hogere diergezondheidskosten hebben, en meer diergeneesmiddelen gebruiken voor de behandeling van stofwisselings- en spijsverteringsproblemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.