Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313502
Title Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijven t/m 2000
Author(s) Bakker, R.; Knijff, A. van der; Velden, N.J.A. van der
Source Unknown Publisher - ISBN 9789052426792
Department(s) Wageningen Economic Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Abstract In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de energie-efficiëntie, de CO2-emissie en de penetratiegraden van energiebesparende opties in de glastuinbouw in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit gebeurt in het kader van de MeerJarenAfspraak-Energie tussen de glastuinbouw en de overheid, die een verbetering van de energie-efficiëntie met 50␘ver de periode 1980-2000 nastreeft. De energie-efficiëntie in 2000 komt uit op 56°wat een verbetering is van 1 procentpunt ten opzichte van 1999. Het primair brandstofverbruik is in 2000 met circa 2␐edaald en de fysieke productie is met bijna 1fgenomen. Het aandeel warmte van derden in het totale energieverbruik is sinds 1998 stabiel met 11,6ÐPer eind 2000 is de penetratiegraad van de opties klimaatcomputer, condensor, warmteopslag en beweegbare schermen toegenomen. Door de toegenomen penetratiegraden van deze opties is de jaarlijkse energiebesparing in 2000 (ten opzichte van 1991) opgelopen tot 3,7ÐHet aandeel bedrijven dat CO2 doseert is in 2000 verder toegenomen en assimilatiebelichting komt op gemiddeld 12␟an het areaal voor
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.