Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313919
Title De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 3 bosreservaat Grote Weiland
Author(s) Mekkink, P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.3) - 50
Department(s) Bodem en Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) bossen - bosgronden - humus - bodemwater - bodemkarteringen - natuurreservaten - beschermde bossen - kaarten - nederland - gelderland - veluwe - bodemkunde - bosreservaat - geologie - grondwater - humusprofiel - Harderwijk - forests - forest soils - humus - soil water - soil surveys - nature reserves - reserved forests - maps - netherlands - gelderland - veluwe
Categories Soil Science (General) / Forest Ecology
Abstract In bosreservaat Grote Weiland komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en Singraven aan de oppervlakte voor. Het zijn veengronden, moerige gronden en zandgronden met daarin madeveengronden, broekeerdgronden en beekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap IIa en IIIa. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een endorganisch deel. De profielopbouw is beschreven en op tape vastgelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.