Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 315100
Title De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 37 bosreservaat De Horsten
Author(s) Mekkink, P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.37) - 50 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Abstract In bosreservaat De Horsten komen uit het holocene Atlanticum en het Subboreaal de Afzettingen van Calais in de ondergrond voor. Deze klei is in een latere fase afgedekt met veen dat tot het Hollandveen wordt gerekend. Nog weer later werd het veen met een dun zandpakket afgedekt. Het zijn moerige gronden, zand- en veengronden met daarin madeveengronden, meerveengronden, broekeerdgronden, beekeerdgronden, gooreerdgronden en vlakvaaggronden,. De gronden hebben grondwatertrap IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVu enVIo. De verbreiding van de geologische afzettingen is weergegeven op de geologische kaart. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.