Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 315873
Title In de kiem gesmoord. Risicobeheersing op bedrijfsniveau voor kiemgroenten
Author(s) Mol, C.S.M.; Roest, J. van der
Source Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002)11. - ISSN 0042-7934 - p. 45 - 45.
Department(s) Wageningen Economic Research
Wageningen Food Safety Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) groenten - kieming - zaailingen - zaailingcultuur - voedselbesmetting - microbiële besmetting - escherichia coli - controle - preventie - voedselmicrobiologie - vegetables - germination - seedlings - seedling culture - food contamination - microbial contamination - escherichia coli - control - prevention - food microbiology
Categories Human Nutrition and Health
Abstract Kiemgroenten zijn een bron van vitaminen en gezondheid. Ze kunnen echter ook pathogene micro-organismen bevatten en zo leiden tot voedselinfecties. Rikilt en LEI hebben de keten van kiemgroenten onder de loep genomen in opdracht van het ministerie van LNV. De branche blijkt haar verantwoordelijkheden serieus te nemen en treft afdoende beheersmaatregelen voor veilige producten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.