Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 315881
Title Haring hecht aan tradities
Author(s) Corten, A.
Source Natura 99 (2002)3. - ISSN 0028-0631 - p. 72 - 74.
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) haringen - migratie - diergedrag - leren - populaties - populatiedynamica - populatie-ecologie - kuitschieten - mariene ecologie - distributie - geografische verdeling - leervermogen - seizoensmigratie - populatiebiologie - herrings - migration - animal behaviour - learning - populations - population dynamics - population ecology - spawning - marine ecology - distribution - geographical distribution - learning ability - seasonal migration - population biology
Categories Zoology (General)
Abstract Uit onderzoek van de migratiepatronen van Noordzeeharing tussen voedsel-, paai- en overwinteringsgebieden blijkt dat de populaties van verschillende paaiplaatsen geen gescheiden rassen zijn met door instinct bepaald trekgedrag. Bestaande migratiepatronen kunnen beschouwd worden als tradities die door oudere generaties worden doorgegeven aan jongere; aangeleerd gedrag dus. Het gedrag van een populatie kan veranderen wanneer een nieuwe jaarklas, die nog niet gebonden is aan een bepaalde gewoonte, zich laat beïnvloeden door hydrografische verstoringen. Als voorbeelden het herstel van een jarenlang uitgestorven paaiplaats op de Aberdeenbank, en het voorkomen van periodes waarin Noordzeeharing overwintert in het Skagerrak (Bohuslän periodes)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.