Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316117
Title Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen
Author(s) Oosterbaan, A.; Valk, H.; Werf, A.K. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 369) - 25
Department(s) Wageningen Environmental Research
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) juglans nigra - agroforestry - graslanden - vegetatie - rundvee - begrazing - nederland - literatuuroverzichten - voedergrassen - grasland - grondgebruik - houtproductie - multifunctionele landbouw - tuinbouw - veehouderij - vruchtbomen - juglans nigra - agroforestry - grasslands - vegetation - cattle - grazing - netherlands - literature reviews - fodder grasses
Categories Forage Crops
Abstract Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak is nog steeds grasproductie mogelijk, zeker met schaduwtolerante grassoorten zoals gewoon struisgras en kropaar, gemengd met witte klaver en een goede bemesting. Dit soort grassen heeft een lager eiwit- en een hoger ruwecelstofgehalte. Juglon kan de groei en kieming van bepaalde gewassen (o.a. maos) remmen. In de praktijk lijkt juglon niet bedreigend voor vee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.