Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316137
Title Richtlijnen voor dijkgraslandbeheer
Author(s) Hazebroek, E.; Sprangers, J.T.C.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 469) - 52
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) graslanden - dijken - bedrijfsvoering - vegetatiebeheer - erosie - begrazing - nederland - ecologie - grasland - vegetatie - grasslands - dykes - management - vegetation management - erosion - grazing - netherlands
Categories Nature Management (General) / Plant Ecology
Abstract Gras is een veel voorkomende dijkbekleding. Het doel van de grasmat is de erosiebestendigheid van de dijk te waarborgen. Een soortenrijke, goed gesloten en diep wortelende grasmat garandeert een hoge erosiebestendigheid. De kwaliteit van de graszode, het vegetatietype, het effect van bodem en expositie, aanleg en ontwikkeling van de grasmat, en het beheer in de praktijk worden op basis van literatuuronderzoek en praktijkervaring besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.